Σ19.220    91st/118    Sep 15 '19
24
1
2
0
17
S3XMODIT Gauntlet Battle Art
 
FlashyInfinitum  
 
Σ21.327    69th/118    Sep 15 '19
26
9
4
1
19
See comments in pattern
 
ASIKWUSpulse  
 
Σ22.047    59th/118    Sep 15 '19
49
13
2
12
19
s3xm0dit infinity gauntlet
 
VinsCool  
 
Σ23.008    40th/118    Sep 15 '19
161
17
5
8
19
Pattern Art
 
kleeder  
 
Σ17.350    100th/118    Sep 15 '19
30
5
3
1
19
Impulsed - The Album
 
JonKaruzu  
 
Σ22.313    53rd/118    Sep 15 '19
44
14
3
9
19
Botb Presents....
 
Spring  
 
Σ17.625    98th/118    Sep 29 '19
36
5
3
2
17
Guardman Gauntlet Theme
 
Yomaru Kasuga  
 
Σ14.097    114th/118    Oct 2 '19
20
1
2
0
17
Something Spooky
 
Lincent  
 
Σ14.915    110th/118    Oct 19 '19
26
9
2
1
18
chillin at the subway station