Σ14.583    162nd/166    Jul 8 '17
49
5
1
18
28
the sun is actually made of water
 
Sinc-X  
 
Σ23.534    53rd/166    Jul 8 '17
82
13
2
0
28
Annoying @$$ Children
 
Tobikomi  
 
Σ8.014    166th/166    Jul 12 '17
31
3
1
1
25
lame shit
 
10ctagon2  
 
Σ13.645    164th/166    Jul 12 '17
42
8
1
10
25
WINTER NOT SUMMER
 
Blaze Weednix  
 
Σ23.923    44th/166    Jul 12 '17
59
12
3
4
25
のビット音 SUMMER CHIP SEVEN
 
Quirby64  
 
Σ18.269    148th/166    Jul 14 '17
39
1
1
0
24
Greens
 
LittleTheremin  
 
Σ26.527    17th/166    Jul 17 '17
93
24
7
9
26
Summer can be like this too
 
mk7  
 
Σ17.972    150th/166    Jul 18 '17
15
0
2
0
24
A Sunny Day
 
NerdMcBoon  
 
Σ18.251    149th/166    Jul 20 '17
31
2
1
2
24
Beach Sunset
 
DevEd  
 
Σ16.487    159th/166    Jul 20 '17
50
3
5
2
23
birbs
 
stewboy  
 
Σ20.555    122nd/166    Jul 28 '17
27
2
2
0
24
Smoke and Mirrors
 
TristEndo  
 
Σ21.067    109th/166    Aug 17 '17
93
4
2
7
24
Distorted Reality: Chippy Summer
 
StrangerInSweden  
 
Σ20.931    112th/166    Jul 29 '17
34
2
2
0
22
hot grill takes some FAT weenies
 
Chip Champion  
 
Σ25.283    27th/166    Jul 30 '17
60
14
4
4
25
Napalms
 
Zero  
 
Σ21.093    108th/166    Jul 30 '17
28
3
1
0
24
Beach I guess
 
SockIo  
 
Σ21.981    88th/166    Jul 30 '17
45
10
1
1
25
outlawman
 
charlotte  
 
Σ23.852    48th/166    Jul 31 '17
53
5
4
7
23
Incognito vacation
 
BlendJul