200,000,000,000
 

Σ27.753    1st/4    Jul 22 '17
76
4
7
3
4
humpy_thrashabout.mp3
 
sleeparrow  
 
Σ25.165    2nd/4    Jul 22 '17
24
2
4
0
4
humpy_thrashabout.mp3
 
OrdinateIsDead  
 
Σ24.579    3rd/4    Jul 22 '17
41
0
4
0
4
humpy_thrashabout.mp3
 
NerdMcBoon  
 
Σ19.035    4th/4    Jul 22 '17
9
2
8
0
4
Humpy_Thrashabout.wav
 
Flalcon  
 
Bit Pack

OHC_03291.txt 188 bytes

Final Pack

OHC03522 200,000,000,000 finalpack.zip 14.5mb

 
 
88348
Level 16 Chipist
post #88348 :: 2017.07.21 11:48pm
  
  mootbooxle liēkd this
Wish I was home for this. I'm sure voting will be a breeze :)
 
 
88350
Level 27 Chipist
post #88350 :: 2017.07.21 11:52pm
this is a good bitpack lol. can i enter my detroit entry?
 
 
88353
Level 22 Mixist
post #88353 :: 2017.07.22 12:16am
  
  Jangler liēkd this
yes
 
 
88374
Level 29 Mixist
post #88374 :: 2017.07.22 9:41am
  
  Xyz, gotoandplay and sleeparrow liēkd this
Humpy_Thrashabout was my favorite entry by far.
 
 
88375
Level 22 Pedagogist
post #88375 :: 2017.07.22 9:48am
200,000,000,000 in 1
 
 

LOGIN or REGISTER to add your own comments!